JEZIKOVNI TEČAJIZa podjetja

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Ali se poslovanje vašega podjetja vse bolj premika v mednarodno okolje? Se nabavne in prodajne dejavnosti v mednarodnem okolju krepijo? Ali je znanje tujih jezikov vaših sodelavcev postalo ključno za uspešno poslovanje in rast?

V Jezikaču, šoli tujih jezikov, ponujamo rešitve za premagovanje jezikovnih ovir, ki vas zadržujejo pri delu. Izvajamo sodobne jezikovne programe za ANGLEŠČINO, NEMŠČINO, ITALIJANŠČINO, FRANCOŠČINO in ŠPANŠČINO.
SKUPINE
Pouk poteka v sodobno opremljenih prostorih in majhnih skupinah od 5 do 8 tečajnikov
LOKACIJA
Pouk lahko poteka tudi na lokaciji naročnika ali na kateri koli drugi lokaciji oz. je predmet dogovora
PROFESORJI
Poučujejo profesorice angleškega, nemškega, italijanskega, francoskega in španskega jezika z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami
TEČAJI
Pouk izvajamo po najsodobnejših metodah poučevanja in z napredno tehnologijo
PRIPOMOČKI
Uporabljamo literaturo in audio-vizualne pripomočke renomiranih svetovnih založb (Cambridge University Press, Oxford University Press, Express Publishing, Hueber, Langenscheidt…)
METODE
Metode poučevanja prilagajamo z ozirom na predznanje in učne sposobnosti posameznika oziroma vsakokratne skupine

INTERNI TEČAJISplošni in poslovni tečaji za podjetja

Programi internih tečajev splošnega jezika, ki potekajo na podjetjih, vključujejo pouk in urjenje vseh jezikovnih spretnosti (govor, poslušanje, branje in pisanje), učenje slovnice in širjenje besedišča.
https://jezikac.si/wp-content/uploads/2022/02/everyone-is-smiling-listens-group-people-business-conference-modern-classroom-daytime.jpg
V poslovnih tečajih je pouk zasnovan tako, da slušatelji usvajajo in razvijajo predvsem spretnosti poslovnega komuniciranja in se tako usposobijo za sporazumevanje v tujem jeziku na delovnem mestu.

Interni tečaji poslovnega jezika za podjetja potekajo v skupinah od 5 do 8 slušateljev. Namenjeni so tistim, ki že imajo osnovno znanje nekega tujega jezika, ga pa želijo nadgraditi, zlasti na področju poslovne komunikacije (npr. samostojno vodenje pogovorov, pogajanja, telefonski pogovori). Tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 2 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur; možni so tudi vikend tečaji. Lahko potekajo v prostorih naročnika, v prostorih šole ali na lokaciji, ki jo določi naročnik (v hotelu, na konvenciji, v sklopu šolanja itd.). Cena tečaja znaša 38 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://jezikac.si/wp-content/uploads/2022/03/group-people-working-out-busines.jpg

INTERNI TEČAJITečaji konverzacije in tečaji po meri

Jezikovni tečaji konverzacije so namenjeni tistim, ki želijo ohraniti in/ali izboljšati že doseženo stopnjo znanja tujega jezika, zlasti na govornem področju.

TEČAJI KONVERZACIJE

Interni jezikovni tečaji konverzacije za podjetja potekajo v skupinah od 5 do 8 slušateljev. Jezikovni tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 2 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur; možni so tudi vikend tečaji. Lahko potekajo v prostorih naročnika, v prostorih šole ali na lokaciji, ki jo določi naročnik (v hotelu, na konvenciji, v sklopu šolanja itd.). Cena tečaja znaša 38 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.

JEZIKOVNI TEČAJI PO MERI NAROČNIKA

Interni tečaji po meri naročnika so pripravljeni glede na zahteve naročnika, ki deluje na specifičnem strokovnem področju (na primer na področju računalništva, mednarodne trgovine, transporta, medicine, tehničnih dejavnosti, bančništva itd.). Osredotočajo se na govorne situacije, kot so sprejemanje poslovnih partnerjev, telefoniranje, pogajanja, vodenje sestankov, družabna komunikacija itd.

Tečaji potekajo v skupinah do 8 slušateljev, izjemoma tudi več. Tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 1 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur. Običajno potekajo v prostorih naročnika. Cena jezikovnega tečaja znaša 38 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SPLOŠEN, OBNOVITVENI ALI KONVERZACIJSKI TEČAJIndividualno poučevanje

Program individualnega poučevanja tujega jezika je lahko splošen, obnovitveni ali konverzacijski s poudarkom na strokovni terminologiji, ki jo tečajnik pri svojem delu potrebuje.

Prednost individualnega poučevanja tujega jezika je individualni pristop in prilagodljivost, saj je termin in kraj poteka pouka odvisen od potreb in želja tečajnika. Posameznik hitreje napreduje, usvojeno znanje pa lahko takoj uporabi v praksi.

Pouk tujega jezika je v celoti prilagojen željam in potrebam posameznika, pri čemer se opredeli intenzivnost tečaja, termin, obseg in uporabo literature. Pri tečaju se lahko v veliki meri vključi tudi terminologijo s strokovnega področja dela tečajnika, kot je pravo, trgovina, tehnika, turizem, informacijska tehnologija…

Cena poučevanja tujega jezika znaša 25 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.
Pouk lahko poteka na naši šoli ali na drugi lokaciji, ki jo predlaga tečajnik (na delovnem mestu…)
Če imajo tečajniki podoben nivo znanja ali pa so popolni začetniki, lahko poučevanje poteka tudi v paru ali v troje
Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference (Skype)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://jezikac.si/wp-content/uploads/2022/03/polite-human-resources-manager-e.jpg

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJIndividualno poučevanje slovenskega jezika

Začetni ali nadaljevalni individualni tečaj slovenskega jezika je namenjen predvsem tujcem, ki v Sloveniji bivajo začasno ali pa so si pri nas ustvarili svoje domovanje.
Pouk slovenskega jezika je v celoti prilagojen željam in potrebam posameznika, pri čemer se opredeli intenzivnost tečaja, termin, obseg, uporabo literature s poudarkom na slovnici ali pogovornem delu jezika. Pri nadaljevalnem tečaju slovenskega jezika se lahko v veliki meri vključi tudi terminologijo s strokovnega področja tečajnika, kot je pravo, trgovina, tehnika, turizem, informacijska tehnologija…

Pouk lahko poteka na naši šoli ali na drugi lokaciji, ki jo predlaga tečajnik (na delovnem mestu…). Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference (Skype).

Če imajo tečajniki podoben nivo znanja ali pa so popolni začetniki, lahko poučevanje poteka tudi v paru ali v troje. Cena poučevanja slovenskega jezika znaša 25 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

TEČAJI TIPKANJASlepo desetprstno tipkanje za podjetja

Vaše sodelavke in sodelavci pri svojem delu intenzivno uporabljajo računalnik in je njihova učinkovitost in produktivnost zelo odvisna od tipkanja? Ste opazili, da pri delu uporabljajo večinoma samo dva, morda tri ali največ štiri prste, pogled imajo usmerjen v tipkovnico namesto v ekran, pri tipkanju pa napravijo veliko napak?

Mi imamo rešitev za vas. V Jezikaču smo pripravili kratke, intenzivne in z vrhunsko internetno aplikacijo podprte tečaje slepega desetprstnega tipkanja.
https://jezikac.si/wp-content/uploads/2022/02/beautiful-young-woman-home-office-working-from-home-teleworking-concept.jpg
Tečaji potekajo enkrat tedensko, po dve šolski uri hkrati
V eni skupini je največ do 8 tečajnikov
Obseg in intenzivnost na željo naročnika tudi spremenimo
Glavni cilj tečaja je slepo desetprstno tipkanje s hitrostjo nad 20 besed na minuto z natančnostjo nad 95%. Lasten prenosni računalnik je zaželen, če ga tečajniki imajo, saj so nanj navajeni in tudi domače vaje bodo laže opravljene, če pa ga nimajo, pa bomo zanj poskrbeli mi.

Tečaj poteka s pomočjo prenosnega računalnika in internetne aplikacije, ki obsega več kot 600 različnih vaj. V okviru začetnega tečaja je predvidena izvedba okrog 300 vaj (natančno število vaj je odvisno od trenutnega znanja tipkanja posameznega tečajnika, od motiviranosti tečajnikov in od opravljenih vaj doma). Vsakemu tečajniku je ob začetku tečaja dodeljeno uporabniško ime in geslo, s pomočjo katerega se prijavi v aplikacijo.

Aplikacijo tako uporablja na tečaju in doma. Tečajnik in predavatelj lahko tako v vsakem trenutku vpogledata v statistiko tečajnika, ki prikazuje informacije o napredku tečajnika na tečaju, torej katere vaje so bile opravljene, kako uspešno in kolikokrat so bile ponovljene ter kateri prsti pri tipkanju posebej izstopajo.
Naročite se na novičke
Prijavite se na brezplačne e-novice, s katerimi vas bomo obveščali o dogodkih, novostih in aktualni ponudbi jezikovne šole Jezikač.

    Naložbo (Vavčer za digitalni marketing - izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

       

    © 2022 Jezikač | Vse pravice pridržane
      Call Now Button